Extra aandacht voor hygiëne voersilo’s

Bekijk onze tips!
06 Mar 2024

Een goede silohygiëne is van belang om de gezondheid van de dieren te waarborgen en de kwaliteit van het voer te behouden. Zeker in het voor- en najaar is extra alertheid hierop gewenst. Deze tips helpen u hierbij:

Met name in het voor- en najaar, bij een relatief hoge luchtvochtigheid en groot verschil in dag- en nachttemperatuur, ontstaat in een voersilo een optimaal klimaat voor de ontwikkeling van schimmels en bacteriën. Condensatie vergroot de kans op het aankoeken van voer tegen de silowand waardoor schimmelvorming op kan treden. Wij adviseren u uw silo’s deze periode extra te controleren en waar nodig maatregelen te treffen.

Maatregelen

Het regelmatig leeg laten komen van silo’s is een eerste vereiste voor een goede silohygiëne. Het voer zakt in veel silo’s niet gelijkmatig uit waardoor restvoer aan de wand kan blijven kleven. In polyester silo’s is dit bij zonnig weer goed zichtbaar. Zodoende blijft het restvoer continu in de silo zitten, wat broei en schimmelvorming tot gevolg kan hebben. Het verse voer wordt op die manier steeds geïnfecteerd. Laat uw silo’s daarom regelmatig leegkomen. Ook het plaatsen van een ontluchter op de silo verkleint de kans op schimmelgroei.

Daarnaast is het belangrijk de silo’s te controleren op lekkages en het aankoeken van het voer. Controle en reiniging via het manluik met een bezem of borstel is vaak voldoende. Reiniging met de hogedrukspuit (water) geeft een averechts effect, omdat dan het vochtgehalte in de silo verhoogd wordt, wat schimmelgroei bevordert. Vergeet bij de periodieke controle uw voerinstallatie niet, ook hierin kunnen lekkages en het aankoeken van voer voorkomen.

Voor een optimale silohygiëne biedt Fransen Gerrits u de mogelijkheid de silo’s te laten behandelen met een schimmelremmer. Dit product, Propshot, wordt voorafgaand aan het voer via de bulkslang in de silo geblazen. Hiermee wordt de gehele silowand behandeld tegen schimmels.

Mogelijke gevolgen bij schimmelvorming

Door schimmelvorming in de silo kunnen er gifstoffen (toxinen) ontstaan. Hierdoor loopt de kwaliteit en smakelijkheid van het voer sterk terug. Zeer kleine hoeveelheden van deze gifstoffen kunnen al een grote negatieve invloed op de technische resultaten hebben. Voorbeelden hiervan zijn: verslechterde vruchtbaarheid, embryonale sterfte, verminderde groei, verminderde voeropname en diarree. Preventieve maatregelen tegen schimmelvorming zijn daarom van groot belang.

BLIJF OP DE HOOGTE MET ONZE PERS EN MAIL!