NurSings
Bewezen techniek zorgt voor meer bigoverleving!

Door goed te kijken en te luisteren komen we op ideëen. Dit is ook zo geweest bij het ontstaan van NurSings.

Wageningen Universiteit (WUR) bevestigt de slagingskans op positieve invloed! Gedragswetenschapper Herman Vermeer is enthousiast en kan op basis van andere onderzoeken verklaren dat verbeteringen heel aannemelijk zijn om te verwachten.       

Schothorst Feed Research heeft de database onderzocht en komt met 1,3% significante uitval verlaging. Zij hanteren strengere rekenregels voor wat betreft de statische verwerking van praktijkresultaten.

Trend naar betere uniformiteit op basis van 2205 bigwegingen. Bij aanvang waren de biggen in de groep met NurSings significant lichter en bij einde proef was dit verschil eruit!***  

Indicatie economisch voordeel:

Per 500 zeugen: 500 x 32 biggen levend geboren per jaar = 16.000 biggen x 1,3% uitval = 208 biggen á 40 euro (50 euro – 10 euro biggenvoerkosten per big) = 8320 euro per jaar

Het onderzoek*

  • 7 verschillende bedrijven
  • Tot 14 dagen leeftijd biggen en zeugen gevolgd in de kraamstal

  • Altijd gelijktijdig een controlegroep
  • Herhaald op bedrijven
  • 783 worpen onderzocht
  • 11.526 biggen bij eigen moeders (14,7)
  • Alle resultaten exclusief ‘pleegbiggen’
  • 2205 biggen gewogen

Resultaat NurSings:
van 12,2 naar 10,3% uitval


Bekijk NurSings in de praktijk! Bekijk het flimpje


Heeft u interesse en/of vragen?
Neem dan contact op met Victor Theeuwes

T 06-518 36 819 / victor@theeuwes.nl

NURSINGS, DAAR ZIT MUZIEK IN!