Klimaat / Huisvesting
Praktische kennis vertalen naar tastbare resultaten

Bij Theeuwes werken we samen én voor u! Tussen de verschillende sectoren zit soms verrassend veel overlap. Je moet het ervaren en zien om hiermee je voordeel te kunnen doen. De korte lijntjes tussen onze buitendienstmedewerkers zorgen ervoor dat u maximaal kunt profiteren van praktische adviezen.

Klimaat

We hebben eigen inzichten ontwikkeld op het gebied van klimaat. We helpen u een frisse stal creëren, met lage luchtsnelheden op dierniveau. Tocht is voor elk dier funest. We meten concentraties van de aanwezige stallucht, onderdruk en brengen de luchtverdeling in een beeld. Deze gegevens, samen met klimaat-instellingen, brengen we samen in ons eigen model. Hieruit koppelen we ons advies voor uw stal terug.

Huisvesting / management

Ook op het gebied van stalontwerp, indeling en inrichting denken wij graag praktisch met u mee. Op bestaande bedrijven is vaak een creatieve blik nodig om tot de beste invulling van wensen te komen. Doordat wij op veel bedrijven komen, zijn we in staat om de meest slimme toepassingen te vertalen naar voor u toepasbare verbeteringen! 

Recente pers en mail