nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Voorkom te vroeg geboren kalveren en productiedaling

Voorkom te vroeg geboren kalveren en productiedaling en neem tijdig maatregelen tegen hittestress

18 mei 2020 Karin Bekkers
Komende maanden gaan we weer te maken krijgen met hogere temperaturen en bestaat er kans op hittestress. Een koe kan al last hebben van hittestress bij temperaturen van 20-22 ⁰C in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Wanneer een koe last heeft van hittestress gebruikt ze zoveel mogelijk zuurstof in haar bloed om haar lichaamstemperatuur zo min mogelijk te laten stijgen.

Gevolg hiervan is dat er minder doorbloeding plaats vind naar het kalf. Het kalf krijgt dus minder zuurstof dan daadwerkelijk nodig is voor de harde groei in de laatste fase van de dracht. Een gevolg van hittestress is vroeg geboorte van kalveren en een lager geboortegewicht van het kalf.

 

Uit onderzoek is ook gebleken dat het koelen van droogstaande koeien met bijvoorbeeld ventilatoren zorgt voor een hogere piekproductie en in zijn geheel een hogere melkproductie in de gehele lactatie. Tijdens de droogstand gebeuren er twee belangrijke zaken:

 • In de eerste fase worden alle oude cellen en weefsels “ opgeruimd” in het uier
 • In de tweede fase van de droogstand ontwikkeld het uier nieuw uierweefsel

 

In perioden van hittestress is de koe onvoldoende in staat om zichzelf en het uier voor te bereiden op de nieuwe lactatie. Gevolg hiervan is een lagere melkproductie dan wanneer het dier geen last heeft van hittestress.  

 

Om ervoor te zorgen dat uw droogstaande koeien zo goed mogelijk de zomer door komen en een optimale productie kunnen bereiken in de komende lactatie, is het belangrijk de volgende maatregelen te nemen:

 • Zorg ook bij droogstaande koeien voor een ventilator;
 • Lichaamsbeweging heeft een positieve bijdrage dus een uitloop is gewenst, maar zorg er ook voor dat de dieren hier in de schaduw kunnen liggen;
 • Zorg voor een fris en koel ligbed; wanneer uw droogstaande koeien in een potstal staan mest deze dan vaker uit om de opstijgende warmte te verlagen;
 • Zorg voor fris voer door een extra voerbeurt of door het toevoegen van een broeiremmer;
 • Overweeg om uw dieren wat langer droog te zetten vanwege de grotere kans op vroeg geboorte in de zomer. Houdt hierbij een droogstand aan van minimaal 6 weken en overweeg eventueel om deze te verlengen naar 7-8 weken zodat het uier toch voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden op de volgende lactatie.

 

Verse koeien (tot 100 dagen) hebben het vermogen om qua productie te herstellen na een warme periode. Dieren die in het midden van de lactatie zijn (100-180 dagen) hebben dit vermogen niet en zullen dus na een productiedaling niet meer terugkomen op het oude productieniveau. Maatregelen die u hiertegen kunt nemen:

 • Ventilatoren ophangen, eventueel uitgerust met vernevelsysteem voor extra koeling;
 • Sproeiers op het dak. Deze kunnen de temperatuur in uw stal aanzienlijk verlagen;
 • Denk er ook aan om bij extreme temperaturen ’s nachts uw ventilatoren te laten werken;
 • Bijvoeren van pensbuffers, zoals Natriumbicarbonaat (100-300 gram/koe/dag), Rupromin Balance (100-150 gram/koe/dag) of Acid Buf (80-100 gram/koe/dag)

 

Om te kijken of uw maatregelen voldoende zijn tegen hittestress, zou u ’s avonds na het melken enkele dieren kunnen temperaturen. Men streeft dan naar een lichaamstemperatuur van onder de 39 ⁰C.

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "