nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Vitamine D3

Vitamine D3

19 januari 2021 Victor Theeuwes
Vitamine 25-hydroxycholecalciferol ofwel Hy-D. In al onze opfok, dracht en lacto voeders voegen wij standaard de wettelijk toegestane hoeveelheid Hy-d toe. Maar wat is het en wat doet het?!

Vitamine Hy-d is een beter opneembare vorm van vitamine D3. Vitamine D3 is een belangrijke vitamine voor de opname van calcium en fosfor uit het maagdarmkanaal. Tevens is het ook een belangrijke vitamine voor botopbouw en het immuumrespons.

 

De calciumbehoefte stijgt rondom het werpen en vitamine D3 zorgt voor een betere opname van calcium uit de darm. Wanneer het vitamine-D gehalte te laag is, kan er onvoldoende calcium uit de darm opgenomen worden en het lichaam benutten, zelfs als er voldoende calcium aanwezig is.

 

De vitamine D-status wordt bepaald door het analyseren van de niveaus van calcidiol (25(OH)D) in het bloed. In de medische literatuur wordt voor mensen vaak een ondergrens aangehouden van 30 ng per ml. Het optimale gehalte in het bloed ligt tussen de 30 en 70 ng per ml. Deze grenzen worden ook aangehouden voor zeugen. In Deens onderzoek hebben ze de vitamine D-status in het bloed bepaald bij drachtige en lacterende zeugen die 200, 800, 1400 of 2000 IE per kg kregen in de vorm van vitamine D3 of van 25-hydroxycholecalciferol (25(OH)D3; Hy·D).

 

 

 

 

Bovenstaand het effect van de dosis vitamine D en de soort vitamine D op de concentratie van 25(OH)D3 in het plasma. De bovenste grafiek geeft dit weer van pariteit 1 zeugen in de eerste maand van de dracht en de tweede grafiek geeft het weer van zeugen in lactatie.

 

Hieruit blijkt dat zowel bij drachtige als lacterende zeugen bij alle doseringen van vitamine D3 de gemiddelde concentratie van 25(OH)D3 in het plasma lager was dan 30ng per ml. Bij het gebruik van Hy-D was de gemiddelde concentratie van 25(OH)D3 in het plasma 2 à 3 keer hoger omdat het dier deze vorm van vitamine D3 beter kan benutten. Het aantal doodgeboren biggen was lager bij de hogere doseringen (1400 en 2000 IE per kg) dan bij de lage doseringen (200 en 800 IE per kg). Op basis van de gemeten gehalten in het bloed, de uitval van biggen en de individuele variatie tussen zeugen wordt een vitamine D-dosis geadviseerd van 2000 IE per kg bij gebruik van vitamine D3 en van 1400 tot 2000 IE per kg bij gebruik van 25-hydroxycholecalciferol (25(OH)D3). Een gram Hy-D kan 500IE vervangen voor D3. Ofwel in ons voer stoppen wij 50mcg/kg vitamine Hy-d wat wettelijk de maximale toegestane hoeveelheid is.

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "