nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Onderzoek droge stof opname melkgeiten

Onderzoek droge stof opname melkgeiten

17 juni 2019 Karin Bekkers
Van april tot en met begin juli voert stagiaire Danielle Loonen, 3e jaars studente aan HAS Den Bosch, een onderzoek uit naar de voeropname bij melkgeiten. Hiervoor heeft zij ondertussen vele adressen bezocht waardoor veel gegevens verzameld kunnen worden. Op deze bedrijven worden gegevens verzameld omtrent de actuele productiecijfers en de actuele voeropname.

Daarnaast worden monsters genomen van de rantsoenen om de droge stof percentages van het totale rantsoen na te meten. Door middel van een schudbox worden de rantsoenen nader bestudeerd waardoor de verdeling van deeltjeslengte in het rantsoen zichtbaar wordt. Een conditie- en mestscore maakt de te verzamelen gegevens compleet. Naast dit onderzoek, wat tot op heden op een 20 tal bedrijven is uitgevoerd, worden er op 3 bedrijven uitgebreide metingen uitgevoerd voor een periode van 5 weken. Hier wordt onder andere ook gekeken naar het klimaat in de geitenstal. Dankzij het positieve ontvangst van het onderzoek en de bereidwilligheid van u als geitenhouder heeft onze stagiaire al veel gegevens kunnen verzamelen. We verwachten komende zomer de uitslagen van dit onderzoek met u te kunnen communiceren.

Tags: droge stof geiten melkgeiten Theeuwes Mengvoeders
" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "