nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Mineralen en Vitaminen naar behoefte

Mineralen en Vitaminen naar behoefte

28 oktober 2020 Guido Dirven
Mineralen zijn nodig voor vrijwel alle vitale processen in het lichaam. Een tekort bij herkauwers resulteert in afwijkingen die alleen kunnen worden gecorrigeerd door toevoeging aan het rantsoen. Herkauwers zijn afhankelijk van mineralen die worden aangeboden in het rantsoen, omdat zij deze simpelweg niet zelf aanmaken. De mineralenbehoefte hangt af van de leeftijd, groei, gewicht, lactatiestadium en productie.

Standaard worden mineralen en vitaminen uit bijgevoegde tabel volgens de norm toegevoegd aan het mengvoer om een tekort te voorkomen. De aangeboden hoeveelheden in het mengvoer worden echter wel bepaald aan de hand van de behoefte van uw veestapel en zijn een aanvulling op de mineralenstatus van uw ruwvoer. Om zeker te weten dat er geen tekort of overmaat aan mineralen in de voeding is ontstaan kan een bloedtest of tankmelkonderzoek uitsluitsel bieden.

 

 

 

Echter, zijn er middelen op de markt waarbij zowel extra mineralen als vitaminen standaard zijn toegevoegd,vanwege het mogelijke positieve effect op diergezondheid dan wel productie. De werking van deze elementen op bepaalde processen en functies in het lichaam van de herkauwer zijn bekend, maar zijn niet continue vereist vanuit het rantsoen. Deze (niet altijd nodige) toevoegingen maken het aangeboden middel duur!

 

Daarom is het raadzaam om op basis van een bloedtest of tankmelkonderzoek in overleg met uw voorlichter vast te stellen of deze extra vitaminen of mineralen noodzakelijk zijn voor uw veestapel. Onze fabriek is ingericht om efficiënt maatvoeders te produceren. Hiermee kunnen wij voor u als rundveehouder bovengenoemde vitaminen, mineralen en eventuele toevoegingen naar behoefte toevoegen.

 

 

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "