nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Kunstmest assortiment

Kunstmest assortiment

19 januari 2021 Wilbert Smulders
Naar aanleiding van de nieuwste inzichten hebben wij ons assortiment meststoffen aangepast. Theeuwes Mengvoeders heeft een uitgebreid assortiment aan kunstmest zodat er altijd een passende oplossing is voor uw bedrijf.

Met name extra zwavel bemesten geeft meer grasopbrengst en een betere kwaliteit eiwit is daarbij ons uitgangspunt. Daarnaast blijkt er over het algemeen ruim voldoende magnesium in de bodem te zitten, waardoor extra magnesium strooien minder wenselijk is. Anderzijds zien we dat door de lagere bemestingsnormen percelen die vaak gemaaid worden een tekort aan kali hebben, wat een lagere grasopbrengst tot gevolg heeft.

 

In de kuilanalyses van de laatste jaren is zichtbaar dat er steeds minder koper, cobalt en selenium in de graskuilen zitten. Deze tekorten kunnen aangevuld worden middels het bijvoeren van extra mineralen aan het voerhek of in een maatmengsel. Een andere optie is om deze elementen via extra kunstmest te strooien waardoor deze mineralen in organische vorm in het gras komen.

 

Overleg samen met uw voorlichter wat voor uw bedrijf de beste strategie is qua voorjaarsbemesting en welke kunstmest hierbij het beste aansluit.

 

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "