nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Klimaat in de inseminatie-stal en vroege dracht

Klimaat in de inseminatie-stal en vroege dracht

18 mei 2020 Jos Vermeulen
Belangrijk is dat de zeugen zich comfortabel voelen en zoveel mogelijk energie benutten voor herstel en voor de inzet van een nieuwe drachtfase. Teveel energieverlies geeft stress en gaat ten koste van het aantal goed ingenestelde embryo’s.

De grenzen van de comfortzone noemen we de Kritieke Temperaturen. Die zijn bepaald bij een constante luchtsnelheid van 0.15 m/sec . De  Onderste Kritieke Temperatuur (OKT) is die temperatuur waarbij het dier méér energie gaat gebruiken om  de lichaamstemperatuur op peil te houden. De Bovenste Kritieke Temperatuur (BKT) is die temperatuur waarboven een lichaam niet meer efficiënt verteert en te veel energie gebruikt om af te koelen (bloed  gaat naar de huid en ademfrequentie neemt toe naar meer dan > 18 x per minuut.

 

Om de BKT te kunnen beïnvloeden zijn een paar zaken van belang:

 • Maak een luchtinlaat altijd aan de frisse kant vd stal.
 • Plant i.m. groen blijvende struiken bij de luchtinlaat voor minder windinvloeden en extra schaduw.
 • Koel de binnenkomende lucht met een erg fijne waternevel (hoge druk, 70 bar).
 • Tel eens hoe vaak de zeug ademhaalt per minuut. Bij warm weer ziet u het duidelijk maar bij 27 graden afdelingstemperatuur ziet u wellicht ook al een verhoogde ademfrequentie van meer dan 18 x per minuut.

 

 

 


Om de OKT goed te managen:

 • Zorg ervoor dat de Staltemperatuur niet onder de 22/23 graden komt.
 • De luchtsnelheid mag niet boven de  0.15 m/sec komen.
 • Sluit windinvloeden uit die tocht kunnen veroorzaken en voorkom “trek” over de vloer door kieren ed.
 • Zorg voor droge vloeren; een natte vloer wordt kouder omdat er vocht verdampt en het zorgt voor een warmtegeleiding van het dier naar de vloer.
  • Tel gerust 2 graden erbij voor een te natte vloer. 
   • Beter is om de natte vloer te voorkomen natuurlijk!
  • En wat te denken van de hygiëne door extra bacterievorming  in vochtige omstandigheden.

 

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "