nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Invloed van temperatuur op melkproductie

Invloed van temperatuur op melkproductie

8 maart 2019 Karin Bekkers
Afgelopen zomer heeft Theeuwes Mengvoeders een onderzoek uitgevoerd naar het toevoegen van een broeiremmer met smaakstof om de voeropname in warme periodes op peil te houden. Gedurende de proefperiode zijn er temperatuurmetingen uitgevoerd aan het totaal gevoerde rantsoen op moment net na voeren en ’s avonds wanneer het voer een halve dag aan het voerhek lag.

De temperatuurmetingen laten duidelijk zien dat het toevoegen van broeiremmer en smaakbevorderaar ervoor zorgt dat het mengsel slechts 0,82 graden stijgt van ’s ochtends tot ’s avonds in deze warme zomermaanden. Nadat er gestopt is met het bijvoeren van het product is zichtbaar dat de temperatuur stijgt met bijna 2 graden Celsius. De extreem hoge temperaturen deze zomer hebben ervoor gezorgd dat ook op dit bedrijf de productie onder druk is komen te staan. Er valt te bediscussiëren of deze daling wellicht groter was geweest wanneer er geen broeiremmer aan het rantsoen werd toegevoegd. 

 

Bij het uitwerken van de resultaten is ook gekeken naar de invloed van de extreme zomermaanden op de melkproductie. Om de temperatuur en luchtvochtigheid te combineren is er gekeken naar de Temperature Humidity Index (THI). Bij een THI van boven de 68 wordt er al gesproken over een lichte vorm van hittestress (zie onderstaande tabel).

 

 

In onderstaande grafiek is te zien dat de eerste weken van juli de productie nog aardig op niveau gehouden kan worden. Naarmate het einde van de maand juli vorderde kunt u zien dat de THI verder oploopt naar ruim 80 wat zorgt voor ernstige hittestress. In de grafiek is duidelijk te zien dat de productie hierdoor van bijna 3,5 kg per geit terug zakt naar ruim 3,2 kg per geit. De productie herstelt zich pas weer wanneer de THI eind augustus terug zakt naar onder de 70.

 

 

Bovenstaande gegevens geven dus duidelijk weer wat voor invloed een hoge temperatuur en luchtvochtigheid kunnen hebben op uw melkproductie. Daarom adviseert Theeuwes Mengvoeders u om tijdig te gaan kijken welke maatregelen u kunt nemen op uw bedrijf tegen hittestress. Zo kunnen ventilatoren in uw stal een verademing zijn voor uw geiten en zorgen voor minder hittestress. De ventilatoren kunnen tevens uitgerust worden met nevelaars voor extra verkoeling. Ook sproeiers op daken kunnen voor een lagere staltemperatuur zorgen.

Tags: melkproductie geiten temperatuur Theeuwes Mengvoeders
" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "