nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Investeer nu in koelinstallaties!

Investeer nu in koelinstallaties!

10 december 2019 Jos Vermeulen
In het vorige Pers-en Mail bericht hebben we het effect van verschillende koelmaatregelen onder de aandacht gebracht. Op dit moment ondervinden met name zeugenhouders nog steeds de gevolgen van de lange warme periode die we gehad hebben. Men mist worpen omdat er zeugen uitgevallen zijn en meer dan normaal teruggekomen zijn. Bij de worpen die men wél heeft zien we vaker tomen met minder biggen. Allemaal zaken die voor een groot deel terug te herleiden zijn aan een vorm van hittestress.

De extreme zomer heeft ook tot gevolg dat de biggen zeer waarschijnlijk duur gaan worden, omdat er simpelweg te weinig zijn. Wanneer u instaat bent om de gevolgen van hittestress te reduceren door koelmaatregelen te nemen, bent u in staat om beter te profiteren van hogere opbrengstprijzen in periodes wanneer landelijke productie onder druk staat. Wij willen u dan ook adviseren om nu te investeren in koelmaatregelen.

 

De belangrijkste om te overwegen is het fijn nevelen van water bij de luchtinlaat (70 BAR). Ook het maken van een mogelijkheid om structureel uw daken te besproeien met water is een zinvolle investering.

 

Het voordeel van nu investeren is dat u zeker op tijd bent. Vaak zien we dat er maatregelen genomen worden wanneer het eigenlijk al aan de late kant is. Om te zien wat het effect is van de verschillende maatregelen verwijzen wij graag naar het artikel: ‘Analyse van diverse hittemaatregelen’ op onze website bij Pers- en Mail berichten.

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "