nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Helaas gaan de rundveestudiemiddagen niet door!

Helaas gaan de rundveestudiemiddagen niet door!

17 maart 2020
Op dinsdagmiddag 24 en donderdagmiddag 26 maart waren wij voornemens een interessante studiemiddag te organiseren voor u als melkveehouder met als thema: Scherp voeren op eiwit. Onlangs heeft u hiervoor ook een uitnodiging ontvangen. Helaas hebben wij besloten deze middagen niet door te laten gaan in verband met de situatie rondom het Corona virus.

Wij hopen dat alle maatregelen die genomen worden ervoor gaan zorgen dat we u binnenkort kunnen laten weten wanneer  de studiemiddagen dan wel plaats gaan vinden. Het groot aantal aanmeldingen wat al binnen is gekomen geeft aan dat er veel belangstelling is voor deze middagen. Hier zijn wij erg blij mee en willen u dan ook bij deze laten weten dat u deze middag nog van ons tegoed houdt!

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "