nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Grasland vernieuwing

Grasland vernieuwing

1 augustus 2018 Karin Bekkers
Heeft u schade aan uw grasland op zand- of lössgrond en wilt u dit herstellen? Tot 31 augustus is er de mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen voor het vernietigen van uw perceel of een perceelgedeelte grasland. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de volgende voorwaarden:
  • De beschadiging van het grasland is veroorzaakt door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven.
  • De verwachte grasopbrengst zonder herinzaai is ten minste 25% lager dan in een jaar zonder vraat of droogte.
  • De totale oppervlakte beschadigd grasland is ten minste 5% van de oppervlakte grasland die op uw bedrijf in gebruik is.
  • Een geregistreerd schade-expert bevestigt in een rapport dat u aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. Het rapport is gereed voordat u zich aanmeldt. U bewaart dit rapport op uw bedrijf.
  • De herinzaai van uw gescheurde graszode gebeurt binnen 7 werkdagen nadat u deze heeft vernietigd. U kunt tot en met 15 september gras herinzaaien.
     

Grasland vernieuwing op derogatiebedrijven

Heeft u derogatie en wilt u na 31 mei grasland scheuren op zand- en lössgrond voor graslandvernieuwing? Dan kunt u tot 31 augustus uw perceel of perceelsgedeelte hiervoor aanmelden.  Houdt rekening met de volgende voorwaarden:
 

  • U heeft geen stikstofbemonsteringsplicht meer voor het gescheurde grasland. In plaats daarvan rekent u met een korting van 50 kilogram per hectare op de stikgebruiksnorm.
  • Meldt uw perceel of perceelsgedeelte aan bij RVO voordat u het grasland vernieuwt. U kunt tot en met 15 september gras herinzaaien.
Tags: grond rundvee geiten grasland schade grasland grasland vernieuwing
" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "