nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Granen – Nieuwe of Oude Oogst

Granen – Nieuwe of Oude Oogst

28 mei 2021 Erik Laeremans
Nog even en er worden weer nieuwe granen geoogst. Tijd dus om even bij te praten over hoe we hiermee omgaan.

Het is bekend dat granen welke net geoogst zijn een groter risico geven op een hoge viscositeit in de darm. Hierdoor kent het dier een lagere energiebenutting en dus een hogere voederconversie. Ook kan er dunne mest optreden. Om deze effecten tegen te gaan, schakelen we geleidelijk over op het gebruik van nieuwe granen. Dat betekent, zo lang mogelijk beperken en later gemengd inmengen samen met nog steeds oude oogst granen. Bij met name biggenvoeders is extra voorzichtigheid geboden.


Voor onze eigen mengvoederproductie reserveren we voldoende oude granen om deze overgang zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Zelfmengers (droog) en klanten die granen voeren naast natte bijproducten kunnen op eenvoudig verzoek aangeven of we voor hen een voorraad oude granen moeten vastleggen. Vaak zijn ze krap dus wees alert.


Naast het geleidelijk invoeren van nieuwe granen voegen we ook een hogere dosering NSP - enzymen toe om het risico op een verhoogde darmviscositeit door het gebruik van die nieuwe granen te verkleinen.
 

Als u vragen heeft of wilt sparren wat goed is voor uw bedrijf, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met ons.

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "