nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Eigen aanfok door middel van rotatiekruising met 4 foklijnen. Eigen aanfok door middel van rotatiekruising met 4 foklijnen. Eigen aanfok door middel van rotatiekruising met 4 foklijnen.

Eigen aanfok door middel van rotatiekruising met 4 foklijnen. Speciaal geschikt voor gesloten varkensbedrijven.

17 juni 2019 Victor Theeuwes
Wij hebben ons verdiept in de mogelijkheden die er zijn om voor gesloten bedrijven sterke zeugen te kunnen fokken. Daarbij zijn wij in aanraking gekomen met een interessante wijze van fokkerij voor speciaal gesloten varkensbedrijven.

Rotatiekruising is een veel toegepaste wijze van eigen aanfok. Vaak toegepast door 2 tot 2,5 jaar één foklijn te gebruiken, waarna vervolgens overgeschakeld wordt naar de tweede lijn. Na 2 – 2,5 jaar schakelt men dan weer terug. Er worden in zo’n geval dus 2 foklijnen gebruikt, wat tot gevolg heeft dat om de twee jaar de zeugenstapel voor driekwart uit York bestaat en 2 jaar later voor driekwart uit Landras-moeders.

 

Een groter heterosis-effect draagt doorgaans heel goed bij aan sterkere dieren. Wanneer je dus extra foklijnen kunt gebruiken help je dit effect te vergroten. Met dat in het achterhoofd zijn we gaan kijken naar het gebruik van de Terra-lijn (T-lijn) in een rotatie eigen aanfok systeem.

 

Wij zijn duidelijk geënthousiasmeerd en willen u van de mogelijkheden op de hoogte stellen.

 

Twee van onze medewerkers hebben eerst een bezoek gebracht aan een bedrijf welke als zodanig werkt. Het bedrijf heeft een omvang van meer dan 2500 zeugen verspreid over 3 locaties. Het bedrijf gebruikt gelijktijdig 4 foklijnen in de rotatiefokkerij. Te weten de Z-lijn (york); N-lijn (Nederlands landras); T-lijn (Terra-lijn) en L-lijn (Noors landras).

 

De beste van alle zeugen worden aangewezen voor de fokkerij. Dan wordt bekeken welke fok-lijn ingezet dient te worden. Aan de lettercombinatie van de betreffende zeug is dat heel makkelijk te bepalen. Na een laatste vader Z- of een T-lijn komt een N- of een L-lijn en andersom.

 

Alle verschillende nakomelingen, dus met verschillende vaders, werden door elkaar opgelegd in hokken en opgefokt. De uniformiteit hiervan, maar ook van de zeugenstapel was opvallend strak. Men wijt het succes ervan aan het feit dat er met 4 lijnen gefokt wordt. 50% van moeder bestaat uit veel verschillende bloedlijnen, waardoor wanneer een dier op moeder lijkt er ook altijd ergens vaders-lijn bloed in moeder zit. Dit verbeterd de uniformiteit.

 

  • Het bedrijf heeft zeugen in groepshokken op brijvoedering.
  • Zeugen werden ‘gewoon op dekdatum’ in de hokken opgelegd.
  • Er werden geen wegingen, spekdikte metingen of conditiescores uitgevoerd.
  • Wat opviel was dat er toch best natte hokken waren en dat desondanks het uitvals% vd zeugen in 2018 op slechts 6% lag met die aantallen zeugen. De bedrijfsleider gaf aan dat er nauwelijks beenwerk problemen waren op het bedrijf.

 

De uierkwaliteit van met name de laatste vader T-lijn zeugen viel in positieve zin op. Veel mooie fijne speentjes.

 

Als eindbeer wordt er met Pietrain gewerkt en de vitaliteit en geboortegewicht vd biggen was simpelweg erg goed te noemen.

 

Na 17.00 uur is er in principe geen arbeid meer voorhanden en moeten de zeugen het zelf doen. Productie ligt boven de 30,5 big per zeug per jaar gespeend.

 

Naar aanleiding van het eerste bezoek heeft er een vervolg bezoek plaatsgevonden een medewerker die de eerste keer ook mee geweest is, 2 klanten welke geïnteresseerd waren in het fokken met extra foklijnen en ondergetekende. We hebben bewust gewacht met de afspraak zodat er een geheel nieuwe ronde in de kraamstal lag.

 

Het positieve beeld werd wederom bevestigd. De rust in de kraamstal, maar ook in de dekstal, wanneer we met 7 personen (incl. mensen van TopigsNorsvin) rondgingen was opvallend goed.  

 

Kruisingsschema
 

 

Je ziet dat er steeds vanuit vaders kant (b) verschillende bloedlijnen ingebracht worden

 

Voordelen T-lijn inkruisen Nadelen T-lijn inkruisen 

Rustige zeug                      
Sterk beenwerk       

Uierkwaliteit.                                                           

Moedereigenschappen

Meer heterosis 

Uniformiteit zeugenstapel

Lange levensduur

Extra lijn geeft meer ‘risico-spreiding’

Vitaliteit / uniformiteit biggen

Werkgemak vd zeug!

Levend geboren, niet extreem hoog.

Kleur in de lijn waardoor gebruik van Duroc-achtige mogelijk beperkt is.

Bij verkoop van biggen kan de zeugenkruising vragen oproepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als nadeel van de T-lijn wordt vaak het levend geboren genoemd. Het klopt dat deze lijn duidelijk minder geboren biggen kent. We zagen vaak dat T-lijn zeugen redelijk stabiel 13 tot 16 levend geboren biggen hebben. De vraag is of het voor gesloten bedrijven een probleem is of juist een voordeel wanneer 25% vd zeugen iets minder biggen geboren heeft, maar die juist wel heel sterk en vitaal zijn en waarvan de zeug een super goed karakter en grootbrengend vermogen heeft!

 

We kunnen ons heel goed voorstellen dat er naar aanleiding van dit artikel vragen zijn over de toepasbaarheid. U kunt daarvoor gerust bij ons terecht, we denken graag met u mee.

 

Tags: rotatiekruising foklijnen varkens
" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "