nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Dekmanagement

Dekmanagement

24 augustus 2018 Karin Bekkers
Een succesvol aflamseizoen begint al bij het aandekken van uw melkgeiten. Welke dieren zijn geschikt om nogmaals te lammeren? Met welke dieren kunt u het beste fokken om genetisch gezien de meeste vooruitgang te boeken? Bespreek deze zaken samen met uw voorlichter en maak samen een dekplanning.

Belangrijke punten die u hierbij in acht dient te nemen zijn:

  • Welke dieren worden er duurgemolken en welke dieren worden er nogmaals gedekt? Houdt hierbij rekening met leeftijd en conditie. Dek alleen dieren aan in gewenste conditie. Houdt hierbij een conditiescore aan van 2,5 tot 3. Geiten die te ruim in conditie zijn hebben een grotere kans op problemen rondom lammeren.
  • Hoe is de productie van uw jaarlingen en kunnen zij wellicht een jaar duurgemolken worden en dus een jaar langer melk geven?
  • Wat is het vervangingspercentage op uw bedrijf en hoeveel lammeren zijn er dan nodig om voldoende aanwas te hebben voor volgend jaar?
  • Overweeg een gesloten bedrijfsvoering door Kunstmatige Inseminatie (KI) toe te passen en op deze manier uw eigen dekbokken te fokken. Selecteer uw beste melkgeiten voor KI op basis van productie en exterieur. Middels melkcontrole kunt u uw beste geiten selecteren.
  • Zorg ervoor dat u tijdig ingepland wordt voor het insemineren en zorg dat er tijdig overleg is over de beschikbaarheid van sperma van de bokken welke uw eerste voorkeur genieten.
  • Wees bij het aandekken van uw lammeren kritisch op erfelijke afwijkingen. We zien onderweg nog te veel dieren met bijvoorbeeld een navelbreuk. Dit kan erfelijk zijn dus houdt van deze dieren geen nakomelingen aan!
  • Om uw aflamperiode zo kort mogelijk te houden is het raadzaam zeker voldoende bokken te gebruiken. Houdt hiervoor aan dat u minimaal 1 bok nodig heeft voor 30 geiten. De lengte van de cyclus van de geit varieert van 19-24 dagen. Om de kans op dracht te verhogen is ons advies de bokken minimaal 4 weken bij de geiten te houden. Om een minimaal leeftijdsverschil in de opfok te krijgen is de maximaal geadviseerde dekperiode voor melkgeiten 6 weken.
  • Raadpleeg indien gewenst een onafhankelijk adviseur welke u kan helpen bij het verhogen van de genetische aanleg van uw veestapel. Triple A adviseur Jurjen Groeneveld (https://aaaweeks.com/nederlands) kan u hierbij helpen.
  • Zorg dat uw dieren die u geselecteerd heeft om aan te dekken vooraf gescand zijn op schijndracht.
Tags: lammeren geiten dekmanagement dekplanning Theeuwes Mengvoeders
" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "