nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Circulaire Landbouw: weet wat we al doen! Circulaire Landbouw: weet wat we al doen!

Circulaire Landbouw: weet wat we al doen!

10 december 2019 Victor Theeuwes
Circulaire landbouw is een term welke steeds vaker opduikt in de (politieke) media. Wij denken dat het voor u goed is om te weten op welk vlak de veevoer sector al bijdraagt aan ‘Circulaire Landbouw’.

Uit bovenstaand diagram is op te maken dat bijna 43% van het diervoeder bestaat uit Co-producten.

 

Zonder landbouwhuisdieren is een circulaire voedselproductie onmogelijk! De verwerking van Co-producten is essentieel voor een circulaire voedselproductie. Co-producten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie worden gevoerd aan landbouwhuisdieren. Zij zetten de co-producten om in voedzaam, eiwitrijk voedsel. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de mondiale voedselzekerheid.

 

Voor uitgebreidere informatie verwijs ik u naar onderstaande link:

https://www.nevedi.nl/feiten-cijfers/grondstoffenwijzer-nevedi

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "