nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Broei in ruwvoer slecht voor uw dieren

Broei in ruwvoer slecht voor uw dieren

17 juni 2019 Wilbert Smulders
Wanneer de temperatuur weer gaat stijgen wordt het fris houden van uw kuilen weer een uitdaging. Zeker wanneer de luchtvochtigheid omhoog gaat zijn uw kuilen vaak erg gevoelig voor broei. Broei en schimmel zorgt voor een lagere voeropname en dus minder melk.

Vruchtbaarheidsproblemen kunnen ook een gevolg zijn van schimmels en of bedorven ruwvoer, evenals luchtwegproblemen, symptomen van verzuring en een laag vetpercentage in de melk. Schimmels in voer kunnen mycotoxinen vormen welke schadelijk zijn voor uw dieren.

Gisten, schimmels en clostridia zijn veelal verantwoordelijk voor verderf van ruwvoer. Ongewenste gisten brengen het anaerobe rotproces van ruwvoer op gang en maken groei van schimmels en andere micro-organismen mogelijk. De microben die onderdeel zijn van het rotproces verbruiken voor hun vermeerdering niet alleen de droge stof, maar ook nutriënten zoals aminozuren en suikers. Dit proces zorgt dus niet alleen voor een mindere hoeveelheid voer, maar verslechterd ook de voedingswaarde van uw ruwvoer.

 

Belangrijke tips voor u als veehouder om dit te voorkomen:

  • Zorg dat er geen zand in de kuilen komt bij het oogsten
  • Zorg voor voldoende voersnelheid (minimaal 1 meter in de week, in de zomer liever 1,5-2 meter)
  • Maak kuilen meerdere keren per week bloot en houdt druk op de kuil d.m.v. zand  of iets anders
  • Voer in de zomer graspakken i.p.v .graskuil als de voersnelheid te laag wordt
  • Het snijvlak recht en schoon houden, voorkom los liggend voer voor de kuilen!
  • Bedorven voer weggooien (het besmet immers weer ander voer)
Tags: broei in ruwvoer schimmels in voer Rundvee Theeuwes Mengvoeders
" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "