nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Belang dekgewicht lammeren

Belang dekgewicht lammeren

1 oktober 2020 Karin Bekkers
Sinds jaar en dag wordt een dekgewicht van minimaal 35 kilogram geadviseerd wanneer de opfok bij de bok gaat. In de praktijk zijn er ook veel lammeren die zelfs richting de 40 kilogram gaan. Het allerbelangrijkste hierbij is dat de lammeren goed ontwikkeld zijn.

Vervetting dient te worden voorkomen. Hoe beter een lam ontwikkeld is, des te meer melk kan zij geven in de eerste lactatie. Naast skeletgroei is ook de ontwikkeling van het verteringsstelsel van groot belang. Drachtige lammeren dienen uiterlijk een maand voor aflam het rantsoen gevoerd te krijgen waar ze melk van moeten gaan produceren.

 

Wanneer het rantsoen van uw melkgeiten een groot aandeel ruwvoer bevat, is het belangrijk dat u tijdig begint met het voeren hiervan aan de lammeren. De pens moet hier goed op ingericht zijn. Wij adviseren dan ook om op uiterlijk 7 maanden leeftijd te starten met het verstrekken van ruwvoer. Om op een aflamgewicht te komen van minimaal 65 kilogram is het naast het ruwvoer belangrijk om voldoende krachtvoer bij te voeren zodat zowel de energie- als ook de eiwitvoorziening in het rantsoen op orde is. Kijk samen met uw voorlichter of uw rantsoen voor de opfok hieraan voldoet.

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "