nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Aanvragen derogatievergunning 2018

Aanvragen derogatievergunning 2018

7 juni 2018 Richard Bastiaansen
Het is vanaf heden weer mogelijk om uw derogatie aan te vragen. Wilt u meedoen? Zorg dan dat u de aanvraag uiterlijk op 4 juli doet.

De belangrijkste wijzigingen dit jaar zijn:

 

  • De analyserapporten mogen, bij wijze van uitzondering, in 2018 niet ouder zijn dan vijf jaar.
  • U stelt uiterlijk op 4 juli 2018 een bemestingsplan op. Een wijziging moet u binnen zeven dagen in het bemestingsplan opnemen. Het bemestingsplan bewaard u vijf jaar op uw bedrijf.
  • Als u grasland scheurt voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond na 31 mei geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per hectare die gescheurd is. De stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren vervalt hierdoor voor deze percelen. Vernieuwd u grasland na 31 mei op zand- en lössgrond? Meld dit dan voor het vernietigen. Het formulier dat u hiervoor gebruikt staat op onze website.

Het tarief voor deelname wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte landbouwgrond. De eerste 5 ha heeft een tarief van €17,40 daarna komt er per 5 ha € 34,80 bij.

Meer informatie vindt u op de website van RVO.

Tags: grond rundvee geiten
" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "