nl

Molenstraat 10, 5113 GG Ulicoten

Mijn Theeuwes
Aanmelden Derogatie

Aanmelden Derogatie

19 januari 2021 Karin Bekkers
U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram. Nederland heeft derogatie in 2020 en 2021. Een vergunning aanvragen voor 2021 kan van 1 januari tot en met 31 januari. Uw aanvraag moet ondertekend worden met een TAN-code, dus zorg ervoor dat u nog geldige codes hebt om uw aanvraag tijdig in te dienen.

Voor u nog even alle voorwaarden voor Derogatie in 2021 op een rij:

 

Algemeen

 • U betaalt € 50 leges voor uw derogatievergunning.
 • U betaalt een tarief voor het monitoren van de milieueffecten.
 • U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest en vanggewassen na maïs op zand- en lössgrond. Er staan ook voorwaarden in voor het scheuren van grasland en het aan- en afvoeren van mest.
 • Er is in 2020 geen derogatievergunning van u ingetrokken.

 

Mest gebruiken

 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest wordt verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram. Dit is alleen voor landbouwgrond op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor landbouwgrond in de rest van Nederland is dit 250 kilogram.
 • U gebruikt bij de verhoging naar 230 of 250 kilogram alleen graasdierenmest. Heeft u ook staldieren? Bij die mest rekent u met 170 kilogram.
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • U doet niet mee aan Mest bovengronds uitrijden.

 

Landbouwgrond gebruiken

 • U gebruikt van 15 mei tot en met 15 september (onafgebroken) in elk geval 80% van uw landbouwgrond als grasland. Grasland dat u vernieuwt telt ook mee. Dit wordt gecontroleerd met de gegevens van uw Gecombineerde opgave.

 • Scheurt of vernietigt u grasland voor maïsteelt op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. De stikstofbemonsteringsplicht voor deze grond vervalt.

 • Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is.

 

Gegevens bewaren of versturen

 • U verstuurt de aanvullende gegevens over 2020 en 2021 op tijd. Voor 2020 doet u dit uiterlijk 31 januari 2021 via de pagina Aanvullende gegevens landbouwer.
 • U laat uw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium
 • U maakt uiterlijk 1 februari 2021 een bemestingsplan.

 

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/derogatie

" Blijf op de hoogte met onze pers en mail! "