Kunstmest

11 Jan 2023
Guido Dirven

De start van de grasgroei is sterk afhankelijk van de temperatuur. Een hulpmiddel voor het bepalen van het tijdstip waarop de grasgroei begint in het voorjaar, is de temperatuursom (T-som).

Vanaf een T-som van 180° kan begonnen worden met het strooien van de eerste kunstmestgift. Houd hierbij ook de volgende punten in acht: vanaf 1 februari mag bemest worden in Nederland, draagkracht van de grond en 10 uur daglicht. Resultaten laten zien dat op tijd beginnen met bemesten een hoger ruw eiwit per kg droge stof oplevert. Om risico te spreiden is een gespreide kunstmestgift aan te bevelen. Daarnaast is ook de voorziening van kali en zwavel vroeg in het jaar essentieel voor extra grasgroei, dit komt namelijk langzaam vrij uit drijfmest. Vanaf 15 februari mag drijfmest worden uitgereden, kijk voordat u begint met bemesten naar uw bedrijfssituatie. Wij hebben de beschikking over een unieke tool, waarbij we kunnen narekenen aan de hand van 4 elementen: stikstof, fosfor, kali en zwavel of de verschillen sneden van 2022 correct zijn bemest. Raadpleeg uw adviseur voor meer informatie.  

BLIJF OP DE HOOGTE MET ONZE PERS EN MAIL!