Babybiggen voer code 106 Big Prestige Liquid

13 Dec 2022
Victor Theeuwes

Als Theeuwes hebben wij een slim voer [106] ontwikkeld dat uitermate goed geschikt is om (ook in automatische bijvoersystemen) bij te voeren in de kraamstal en de eerste dagen na spenen!

Het voer kenmerkt zich door:

  • Extreem goed ontsloten en smakelijke zetmeelbronnen.
  • Unieke drager welke uitzakken en verstoppingen voorkomt.
  • 3 x Speciale wijze processing: 1) Malen, 2) Conditionering en 3) Expanderen.
  • Ook in droge vorm wordt dit voer succesvol verstrekt.

Het belang van een hoge voeropname in de kraamstal is vanzelfsprekend bekend bij varkenshouders. We zien onderweg enorme verschillen tussen bedrijven. Daarom willen we dit nog eens goed onder de aandacht brengen.

De laatste jaren is er op steeds meer bedrijven geïnvesteerd in een automatisch bijvoersysteem (nat) voor biggen in de kraamstal. Bedrijven zijn dan in staat om extreem vaak bij te voeren. Afhankelijk van de voeropname wordt er middels een sensor quasi onbeperkt bijgevoerd. Dit stimuleert de biggen om extra vaak vers voer op te nemen.

Waarom is voeropname in de kraamstal zo belangrijk?

  • Een hogere opname van voer in de kraamstal verhoogt de groei van de biggen. En later ook de groei als vleesvarkens. Prestarter opname is dus duidelijk één van de invloedsfactoren op groei.
  • Biggen worden getraind om zetmeel en plantaardig eiwit te verteren. Hoe jonger een big dit leert, des positiever de darm zich ontwikkeld.
  • Door een goede opname kunnen meer biggen bij eigen moeders grootgebracht worden.

In bovenstaande grafiek is de relatie tussen voeropname in de kraamstal en de biggengroei weergegeven. De relatie tussen hogere opname en daardoor een hogere biggengroei is duidelijk zichtbaar. De puntjes duiden individuele biggen die gevolgd zijn en handmatig bijgevoerd zijn. Het gele lijntje is opgemaakt uit totale bedrijfsgegevens uit de praktijk van bedrijven die werken met automatische bijvoersystemen.

Je ziet dat er sprake is van een afnemende meeropbrengst. Logisch ook, want het is een illusie om te denken dat een steeds hogere voeropname in de kraamstal als maar blijft leiden tot meer en meer groei, later in het biggen traject.

De eerste extra grammen voeropname (bijv. van 100 naar 200 gram) hebben méér extra groei tot gevolg dan die van 600 naar 700 gram.

In bovenstaande grafiek is de voeropname verdeling te zien met daarbij de invloed op de groei, later in het vleesvarkens traject. (Bron: gegevens Provimi). In dit voorbeeld is de gemiddelde voeropname 315 gram per big voor spenen. Deze voeropname is gerealiseerd door enkel droog bij te voeren. Met deze verdeling van voeropname kom je op een gerealiseerde groei van gemiddeld 833 gram.

Wanneer we instaat zijn om de voeropname te verbeteren middels automatische bij voersystemen, is het dus realiseerbaar om richting 70 gram extra groei bij de vleesvarkens te scoren (905 gram). In dit voorbeeld kom je op een voeropname van 533 gram per big voor spenen. Verbeteringen in resultaten zijn natuurlijk altijd afhankelijk van het vertrekpunt van waaruit men start.

Wat belangrijk is om te onthouden:

  • Dat een hogere voeropname van ‘graanvoeders’ in de kraamstal positief is.
  • Zowel de fokker als de mester kunnen profiteren van hogere voeropnames in de kraamstal.
  • Hoger opnames zijn realiseerbaar door vaak en vers bij te voeren. Overweeg eens om 1 x vaker te voeren. Maak het bespreekbaar met uw kraamstal medewerker(s).
BLIJF OP DE HOOGTE MET ONZE PERS EN MAIL!