Blijf scherp op kostprijs

[{"id":"ef70424b85","type":"text1col","size":0,"class":null,"bg":false,"text":"

De varkenshouderij gaat krimpen en diervoederproducenten sorteren voor op die realiteit. De samenwerking intensiveren, zoals Fransen Gerrits en Theeuwes Mengvoeders begin 2022 zijn gaan doen, werpt zijn vruchten af. Scherp blijven op de kostprijs is het devies van Rick K\u00f6nigkr\u00e4mer en Victor Theeuwes.<\/b><\/p>

Wij waren de afgelopen vijf jaar tegen de ontwikkeling van de markt in gegroeid en hebben onze fabriek helemaal bij de tijd gehouden. Ondernemen is oog houden voor de toekomst en toch mee kunnen groeien met je grootste klanten', zegt Victor Theeuwes van Theeuwes Mengvoeders.<\/p>

'Om goed in te spelen op veranderingen, is op bepaalde vlakken extra professionaliteit en menscapaciteit nodig', vervolgt Theeuwes. 'We zijn dan als het ware te groot voor het servet maar te klein voor het tafellaken. Omdat we zijn verenigd binnen de inkoopcombinatie Centrico, wisselden we al langer kennis en productie met elkaar uit.'<\/p>

Rick K\u00f6nigkr\u00e4mer, teamleider varkens van Fransen Gerrits: 'Wij willen in Zuid-Nederland en Noord-Belgi\u00eb groeien, ondanks een krimpende markt. Dan kunnen we effici\u00ebnt kwaliteitsvoeders produceren, logistieke kosten optimaliseren en een scherpere kostprijs voor de boer realiseren. Autonoom groeien is veranderd in strategisch ontwikkelen, denk aan de overname van het Belgische familiebedrijf Fierens Mengvoeders en een jaar later de samenwerking met Theeuwes.'<\/p>","btn_label":"","btn_link":""},{"id":"ca945331ac","type":"quote","size":0,"class":null,"bg":false,"text":"Voerproductie in Temse herverdeeld om productiecapaciteit op andere locaties optimaal te benutten","quote_link":"","quote_link_new_window":false},{"id":"cd3439b319","type":"text1col","size":0,"class":null,"bg":false,"text":"

Wat is er zo interessant aan de locatie Ulicoten?<\/h3>

K\u00f6nigkr\u00e4mer: 'Nu zitten we met onze productielocaties in de as van Oost- naar West-Brabant en we kunnen ons afzetgebied Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Oost Gelderland en Noord-Belgi\u00eb goed bedienen. De productielocatie van Fierens in Temse is afgelopen jaar stopgezet om een effici\u00ebntieslag te maken. Er lagen investeringsplannen om die locatie te moderniseren, maar de verdere krimp van de varkenshouderij in zowel Belgi\u00eb als Nederland en de samenwerking met Theeuwes hebben tot een andere beslissing geleid.<\/p>

'Door de voerproductie te herverdelen, benutten we onder meer de productiecapaciteit in Ulicoten optimaal. Zo kunnen we van daaruit met volle vrachtwagens naar klanten in Belgi\u00eb rijden. Daarbij zijn we verlost van veel fileleed rond Antwerpen. Dat bespaart tijd, kilometers en kosten.'<\/p>

Passen de bedrijfsculturen bij elkaar?<\/h3>

K\u00f6nigkr\u00e4mer: 'Allebei zijn we van oudsher familiebedrijven met een sterke regionale binding van medewerkers en klanten. Typerend is de aanpakkersmentaliteit, de lijntjes binnen de bedrijven zijn kort, het persoonlijk contact is laagdrempelig en verloopt soepel. Met onze voeders en ons advies willen we klanten succesvoller laten zijn.'<\/p>

Theeuwes: 'We opereren dicht op de boer en zijn bedrijf en hebben een no-nonsensementaliteit. Sommige medewerkers maakten zich aanvankelijk zorgen over hun positie, door de fusie met een grotere partij. Door goed en duidelijk te blijven communiceren dat samenwerking juist een kans is, groeit het begrip.<\/p>

'Verschillende klanten over en weer ervaren al de voordelen van de kruisbestuiving en ook de medewerkers zien inmiddels de plussen. Onze organisatie is professioneler en flexibeler geworden. Dat geeft me een goed gevoel en veel vertrouwen.'<\/p>

Kent de samenvoeging nadelen?<\/h3>

Theeuwes: 'Het is altijd even wennen aan elkaar en elkaars werkwijze. Het integratieproces verloopt soepel, mede door het organiseren van een weekendje weg met alle medewerkers van elke locatie. Dat was supergezellig en zegt veel over hoe positief mensen met elkaar omgaan. Iedereen heeft lol in het werk en die dynamiek binnen ons familiebedrijf straalt ook af op onze klanten.'<\/p>

K\u00f6nigkr\u00e4mer: 'Werklust en werkplezier bij onze mensen is heel belangrijk. Werkprocessen moeten daarom makkelijk verlopen. Het op elkaar laten aansluiten van de administratie en codereeksen op de aansturing van de fabriek in Ulicoten krijgen momenteel veel aandacht. Omdat we al vaker met dit bijltje hebben gehakt, wisten we van tevoren dat deze zaken tijd en energie zouden vergen.'<\/p>","btn_label":"","btn_link":""},{"id":"477ba9d291","type":"textimage","size":0,"class":null,"bg":false,"variant":"left","layout":false,"text":"

Komen er al innovaties van de grond?<\/h3>

K\u00f6nigkr\u00e4mer: 'Om praktijkzaken met elkaar uit te wisselen, zetten we projectteams rondom biggen, zeugen en vleesvarkens op. Deze teams hebben voedingsidee\u00ebn waarmee nutritie aan de slag kan gaan. Ze helpen bij het aanjagen van voerproeven op onze testlocaties en voerinnovaties. Daarnaast is er een mooie wisselwerking met tools, zoals het vleesvarkensinformatiemodel waarmee we klanten helpen een voorspelbaar resultaat te realiseren.'<\/p>

Theeuwes: 'Ook zijn er studiedagen rondom specifieke diercategorie\u00ebn georganiseerd voor de buitendienst. Dat is leerzaam en er vinden makkelijker kruisbestuivingen plaats.'<\/p>

Profiteren jullie klanten daar al van?<\/h3>

Theeuwes: 'We kunnen nu bijvoorbeeld de tool Vleesvarkensviewer benutten die Fransen Gerrits heeft ontwikkeld. Met data vanuit de slachterij en eigen voer- en groeigegevens kunnen we samen met onze vleesvarkenshouders gericht werken aan extra rendement.'<\/p>

K\u00f6nigkr\u00e4mer: 'Een plus een is drie geworden. Ik vind het een knap staaltje ondernemerschap van Victor en Joris Theeuwes dat ze ondanks hun succes toch de stap hebben durven zetten naar samenwerking. Ook onze klanten plukken daar de vruchten van, doordat we door onze omvang en flexibiliteit scherp kunnen blijven op de kostprijs.<\/p>

'Bovendien gaat een van de biggenvoerlijnen van Theeuwes deel uitmaken van de vijf Fransen Gerrits-voerlijnen voor biggen vanaf de geboorte tot afleveren op 25 kilo. In het najaar komen we met inhoudelijk nieuws naar buiten.'<\/p>

Wat heeft deze krachtenbundeling in het veld opgeleverd?<\/h3>

K\u00f6nigkr\u00e4mer: 'Door onze kennis te bundelen en met varkenshouders te delen, hebben we inderdaad kunnen oogsten. Zo hebben we bijvoorbeeld samen een brijvoerdag gehouden voor varkenshouders in Belgi\u00eb. Door ons eigen netwerk te koppelen aan dat van Fierens en Theeuwes, is dat een krachtig en aansluitend geheel in ons werkgebied geworden.'<\/p>

Theeuwes: 'Door de extra brijvoerexpertise hebben we in onze thuisregio brijvoerklanten gewonnen.'<\/p>

Jong talent is broodnodig<\/h3>

'De krimpende varkenshouderij zal er logischerwijs toe leiden dat het aantal voeradviseurs afneemt. Het is de uitdaging om jonge mensen te enthousiasmeren en te laten kiezen voor een toekomst in de dynamische varkenssector', stelt Rick K\u00f6nigkr\u00e4mer van diervoederproducent Fransen Gerrits. 'Dit lukt ons best aardig. Samen met onze bedrijven kunnen we ze een heel mooi groeitraject bieden.' Daarom laat Fransen Gerrits jong talent graag in zijn voerkeuken kijken. Studenten kunnen proeven van alle werkterreinen waarop de diervoederproducent, met het hoofdkantoor in het Noord-Brabantse Erp, zich begeeft. 'Daarom zetten we flink in op het werven van stagiairs bij agrarische opleidingen. We bieden onderzoeksmogelijkheden op onze testlocaties en praktijkbedrijven en krijgen alle steun van ons jonge team van begeleiders. En met onze ervaren buitendienst kunnen ze mee de boer op.'<\/p>

Bron: Varkens.nl<\/a><\/i><\/p>","images":[{"url":"upload\/361b9e_RickenVictor.JPG","hash":"6084c1f4601d87c67f1579abb4129986","name":"RickenVictor.JPG","filename":"361b9e_RickenVictor.JPG","image":true,"size":99220,"media_id":223,"width":1230,"height":638,"uploaded_file":"\/var\/www\/vhosts\/theeuwes.nl\/httpdocs\/upload\/361b9e_RickenVictor.JPG","coords":["50","50"]}],"image_link":"","image_type":"fit","image_types":["fit","fill"],"image_height":false,"image_heights":["s","m","l"],"image_link_new_window":false,"fields":{"title":"Default alt"},"btn_label":"","btn_link":""}]

Voer speelt sleutelrol in voorkomen staartbijten

[{"id":"36da07b4e1","type":"text1col","size":0,"class":null,"bg":false,"text":"

<\/p>

Bron: Stal en Akker | juni 2023<\/i><\/p>

<\/p>","btn_label":"","btn_link":"https:\/\/www.stal-en-akker.nl\/artikel\/757723-voer-speelt-sleutelrol-in-voorkomen-staartbijten\/"}]

Interview Theeuwes Mengvoeders Ulicoten

[{"id":"2b661f2236","type":"text1col","size":0,"class":null,"bg":false,"text":"

Al meer dan 100 jaar familiebedrijf, opgericht vijf generaties geleden door betovergrootvader Jan Theeuwes. Hij was molenaar in Baarle-Nassau en nam in 1917 het molenaarsbedrijf van de familie Jef Meeuwesen in Ulicoten over waar een van zijn beide zonen, Bart, later voor zichzelf kon beginnen. Via diens zoon Jos en later zijn vrouw Sjaantje komt het bedrijf in handen van zonen Christ, Pieter en Henk, en in 2018 neemt de huidige generatie Victor en Joris (zonen van Christ) het roer over.
<\/p>

Samenwerking<\/strong><\/h3>

\u201cOpen staan voor samenwerking\u201d is wat Victor en Joris Theeuwes heel duidelijk geleerd hebben de laatste jaren. \u201cAls je elkaars krachten kunt benutten ben je zoveel sterker. Er komt veel op de boeren af, het is een illusie om te denken dat de wereld daar omheen dan hetzelfde blijft.\u201d Vorig jaar zijn de mannen onder andere daarom een vergaande samenwerking aangegaan met een groter bedrijf in hun eigen branche. Door de samenwerking met Fransen Gerrits (sinds 2022), waar ook Victoria en Fierens deel van uitmaken, is er een goede logistieke dekking over Zuid Nederland en Belgi\u00eb ontstaan. Optimalisatie van transport en kostenbesparing, belangrijk in deze tijd. Er was al een samenwerking in de inkoopcombinatie, daar is uitwisseling van knowhow op diverse andere terreinen bij gekomen. Op dit moment werken er in Ulicoten bij Theeuwes 40 mensen, in totaal telt de groep 200 medewerkers, allen 100% afhankelijk van boeren, dat besef zit er bij iedereen en wordt ook zo uitgedragen.<\/p>

Krimp<\/strong><\/h3>

\u201cTrek de kranten maar open, er komt een krimp aan, daar rekent iedereen op. Voor ons betekent dat op dit moment tegen de stroom in zwemmen. Door omzetgroei moeten we de laatste 4 jaren drie nachten per week werken. Dat doen we om te behouden wat we hebben. Om de aankomende saneringen goed te kunnen doorstaan werd voor ons duidelijk dat we intensief samen moesten gaan werken. Er is gekeken naar overnames die wij zouden kunnen doen. Belangrijk daarin is voor ons dat het voelt als een stap vooruit en niet als een stap achteruit. En bovenal willen we hetzelfde plezier houden in wat we doen en waar we goed in zijn. Voor ons was het heel snel duidelijk dat we met Fransen Gerrits een ideale eenheid naar de toekomst toe konden vormen.\u201d Fransen Gerrits past goed bij hen, een bedrijf met hetzelfde familie-dna, drie maal groter en anders georganiseerd. \u201cDit sluit aan bij onze behoefte naar groei en we kunnen gebruik maken van professionaliteit op vlakken waar we die zelf missen. De mate en het tempo van krimp van de veestapel en daarmee onze afzet, daar is moeilijk op voor te sorteren, maar het is goed gelukt. De vijver waarin wij vissen wordt niet groter, er komen geen boeren bij.\u201d Theeuwes is blij met de samenwerking, met de verkoop van een fabriek uit de groep in Veghel wordt meteen bewerkstelligd dat er in de moderne fabriek in Ulicoten gewoon voer gemaakt kan blijven worden.<\/p>

Oma<\/strong><\/h3>

Toen het personeel vorig jaar op de hoogte gebracht moest worden van de nieuwe samenwerking gingen de broers toch eerst Victor en Joris Theeuwes even bij oma Sjaantje langs, toen al 98 jaar oud, inmiddels is ze overleden. Een wijze vrouw aldus Victor en Joris, \u201cons oma zei: ik heb gehoord wa ge zeejt, gullie hebt er goed over nagedacht, bent nie over \u00e9\u00e9n nacht ijs gegaan. Net als in onzen tijd moete meebewegen anders blefde er nie.\u201d<\/p>

Daarna werden de medewerkers ge\u00efnformeerd, en net in dat jaar vierde Fransen Gerrits het 125-jarig bestaan waar ook de Ulicotenaren werden uitgenodigd. Zo kon men elkaar informeel leren kennen bij allerlei festiviteiten waaronder een festival waar personeel en klanten waren uitgenodigd. \u201cVoor de medewerkers was het best een verrassing maar volgens ons voelt bijna iedereen intussen wel met wat voor volk we in zee gegaan zijn. We zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden een daarmee groeit het vertrouwen in elkaar. Dat is goed om te zien.\u201d<\/p>

Investeren in effici\u00ebntie <\/strong> <\/h3>

In de toekomst wil men nog meer investeren in de fabriek en ook minder lege kilometers maken, zaken effici\u00ebnter verdelen en schuiven. Op zich niks nieuws maar door de ontwikkelingen in de sector en ook door de oorlog in Oekra\u00efne en de daarmee stijgende energieprijzen en grondstofprijzen moet er n\u00f3g kritischer gecalculeerd worden. De boer wil snel beleverd blijven worden, met de juiste producten voor een goeie prijs. \u201cWe proberen mensen te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Maatwerk is wat ons sterk gemaakt heeft, de snelheid waarmee wij onze klanten bedienen zelfs ook met maatwerk, dat is iets waar zelfs Bol.com bij wijze van spreken wat van kan leren\u201d zeggen de broers met een lach. 400 Verschillende recepten daar werken ze mee. Onze klanten verwachten van onze voeders en adviezen optimale resultaten, vlees- en ook melkopbrengst in verhouding tot de verstrekte kilo\u2019s voer worden kritisch bijgehouden, evenals zo weinig mogelijk mestproductie. Wij zijn adviseurs voor boeren, willen voor hen en samen met hen werken aan het effici\u00ebnter maken van de sector. Onze klanten, boeren, hebben het beste met hun dieren voor, zorgen er met veel passie voor. Als de dieren het goed hebben, hebben de boeren het ook goed.\u201d<\/p>","btn_label":"","btn_link":""}]

Vleesvarkensresultaten in de praktijk

[{"id":"ec34498598","type":"text1col","size":0,"class":null,"bg":false,"text":"

Piet en Riet hadden in 2022 bewust gekozen voor een goedkoper voerpakket. \u2018\u2019De varkens vreten toch heel makkelijk veel voer, dus aan de opname ligt het niet\u2019\u2019. Harrie en Zus hadden juist het tegenovergestelde gedaan en kozen voor een luxer voerpakket. Zus had gezegd dat de varkens wel duur zouden worden en dat bij een hogere opbrengstprijs het gunstiger is om luxe te voeren omdat groei dan meer beloond wordt.<\/p>

Karel en Marie hadden hetzelfde voerpakket gehouden.<\/p>

Alle 3 de gezinnen hebben evenveel betaald voor de biggen en hebben dezelfde opbrengstprijs voor de varkens ontvangen.<\/p>

Toch was het voor Riet en Piet duidelijk dat ze een verkeerde zet gedaan hadden. Het verschil in voerwinst tussen het eigen bedrijf en Harrie en Zus was toch meer dan EUR 34,- per plaats en tikt dan toch enorm door! De namen van deze boeren zijn verzonnen maar de cijfers berusten op werkelijk behaalde resultaten.<\/p>

Als je bovenstaande cijfers ziet is het toch moeilijk te bevatten dat tussen die bedrijven met 3.000 varkens een verschil van inkomsten zit van meer dan EUR 100.000,-.<\/p>","btn_label":"","btn_link":""}]

Mineralen nauwkeurig doseren/mengen

[{"id":"ee5dfab1e8","type":"text1col","size":0,"class":null,"bg":false,"text":"

Tip: Weeg alle mineralen af met een keukenweegschaal, noteer het gewicht van 1 schep. Zet deze dan in een schema. Dit geeft minder kans op fouten, zeker voor bedrijven waar meerdere personen voeren!<\/em>
<\/p>

Daarnaast is het de vraag of deze kleine componenten goed gemengd worden in het totale mengsel en niet ergens in de hoek van de mengwagen blijven \u201cplakken\u201d. Daarom is het raadzaam om mineralen en andere kleine componenten in een maatmeel te mengen. Dit verkleint de kans op voerfouten en bespaard arbeid \u00e9n een hoop lege zakken. Doordat de mineralen in bulk worden geleverd bij onze fabriek is dit in de praktijk zelfs gunstiger in prijs.<\/p>","btn_label":"","btn_link":""}]

Kunstmest

[{"id":"8236c7c6e1","type":"text1col","size":0,"class":null,"bg":false,"text":"

Vanaf een T-som van 180\u00b0 kan begonnen worden met het strooien van de eerste kunstmestgift. Houd hierbij ook de volgende punten in acht: vanaf 1 februari mag bemest worden in Nederland, draagkracht van de grond en 10 uur daglicht. Resultaten laten zien dat op tijd beginnen met bemesten een hoger ruw eiwit per kg droge stof oplevert. Om risico te spreiden is een gespreide kunstmestgift aan te bevelen. Daarnaast is ook de voorziening van kali en zwavel vroeg in het jaar essentieel voor extra grasgroei, dit komt namelijk langzaam vrij uit drijfmest. Vanaf 15 februari mag drijfmest worden uitgereden, kijk voordat u begint met bemesten naar uw bedrijfssituatie. Wij hebben de beschikking over een unieke tool, waarbij we kunnen narekenen aan de hand van 4 elementen: stikstof, fosfor, kali en zwavel of de verschillen sneden van 2022 correct zijn bemest. Raadpleeg uw adviseur voor meer informatie.\u00a0\u00a0<\/p>","btn_label":"","btn_link":""},{"id":"c19d600fd0","type":"image","size":0,"class":null,"variant":false,"bg":false,"images":[{"url":"upload\/2e077a_379_0_original.png","hash":"cedf6821bd34bd533c1d0914d641f03b","name":"379_0_original.png","filename":"2e077a_379_0_original.png","image":true,"size":325951,"media_id":166,"width":1826,"height":1022,"uploaded_file":"\/var\/www\/vhosts\/theeuwes.vps8.tableaux.nl\/httpdocs\/upload\/2e077a_379_0_original.png"}],"image_link":"","image_type":"fit","image_types":["fit","fill"],"image_height":false,"image_heights":["s","m","l"],"image_link_new_window":false,"fields":{"title":"Default alt"}},{"id":"5abdaba8c4","type":"image","size":0,"class":null,"variant":false,"bg":false,"images":[{"url":"upload\/87c7ca_378_0.jpeg","hash":"81ca989f36bee1e504b45003f4342995","name":"378_0.jpeg","filename":"87c7ca_378_0.jpeg","image":true,"type":"image\/jpeg","size":"45212","media_id":"165","cdn":false,"width":"1620","height":"853","coords":["50","50"]}],"image_link":"","image_type":"fit","image_types":["fit","fill"],"image_height":false,"image_heights":["s","m","l"],"image_link_new_window":false,"fields":{"title":"Default alt"}}]

De première van de Theeuwes Kerstfilm 2022

[{"id":"2c065b3000","type":"video","size":0,"class":null,"bg":false,"variant":false,"video":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=RfrdvP-xjh0","autoplay":false,"muted":false,"loop":false,"ratio":"16by9","ratios":["16by9","4by3"]},{"id":"0a67dab910","type":"text1col","size":0,"class":null,"bg":false,"text":"

Met dank aan Wouters speciaal transport WST, Sander Baijens en Inge wouters.<\/p>","btn_label":"","btn_link":""}]

Babybiggen voer code 106 Big Prestige Liquid

[{"id":"8b76b29c9f","type":"text1col","size":0,"class":null,"bg":false,"text":"

Het voer kenmerkt zich door:<\/strong><\/h4>

BLIJF OP DE HOOGTE MET ONZE PERS EN MAIL!