Vleesvarkensresultaten in de praktijk

14 Apr 2023
Jos Vermeulen

Er zitten 3 bevriende boerengezinnen rond de tafel met onderstaande resultaten in 2022. Ze hebben vergelijkbare vleesvarkensbedrijven met 3.000 plaatsen en produceren borgen-gelten. Ze hebben al vele jaren half april een bijeenkomst over hun cijfers om dan te kunnen vergelijken met de dan juist uitgekomen Kengetallenspiegel van Agrovision.

Piet en Riet hadden in 2022 bewust gekozen voor een goedkoper voerpakket. ‘’De varkens vreten toch heel makkelijk veel voer, dus aan de opname ligt het niet’’. Harrie en Zus hadden juist het tegenovergestelde gedaan en kozen voor een luxer voerpakket. Zus had gezegd dat de varkens wel duur zouden worden en dat bij een hogere opbrengstprijs het gunstiger is om luxe te voeren omdat groei dan meer beloond wordt.

Karel en Marie hadden hetzelfde voerpakket gehouden.

Alle 3 de gezinnen hebben evenveel betaald voor de biggen en hebben dezelfde opbrengstprijs voor de varkens ontvangen.

Toch was het voor Riet en Piet duidelijk dat ze een verkeerde zet gedaan hadden. Het verschil in voerwinst tussen het eigen bedrijf en Harrie en Zus was toch meer dan EUR 34,- per plaats en tikt dan toch enorm door! De namen van deze boeren zijn verzonnen maar de cijfers berusten op werkelijk behaalde resultaten.

Als je bovenstaande cijfers ziet is het toch moeilijk te bevatten dat tussen die bedrijven met 3.000 varkens een verschil van inkomsten zit van meer dan EUR 100.000,-.

Recente pers en mail

BLIJF OP DE HOOGTE MET ONZE PERS EN MAIL!