Uitnodiging Nieuw GLB Beleid

Informatiemiddag dinsdag 18 oktober 2022
13 Sep 2022
Guido Dirven

Het GLB beleid gaat veranderen voor u als landbouwer, wij willen jullie inzicht geven in de veranderingen. Dit doen we tijdens een studiemiddag op 18 oktober.

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het GLB wil boeren belonen die naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor de natuur en daarin willen investeren.

Ook wordt het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn ingevoerd. Hieruit vloeien verplichtingen voort zoals rustgewassen en teeltvrije zones.

Wij nemen u mee in de veranderingen en laten zien hoe u zich nu al kan voorbereiden.

Graag nodigen we jullie uit op onze informatiebijeenkomst, waarin FG Bedrijfsontwikkeling uitleg gaat geven over het nieuwe GLB.

FG Bedrijfsontwikkeling werkt als autonoom adviesbureau en richt zich onder andere op mestboekhoudingen, gecombineerde opgaven en vergunningen.

De middag vindt plaats op dinsdag 18 oktober vanaf 13.30 uur bij de Hooikar in Gilze.

We zien u graag, tot dan!

Aanmelden kan t/m 13 oktober

bij uw adviseur of via de mail guido@theeuwes.nl

Met vriendelijke groet,

Team Theeuwes Mengvoeders

DOWNLOAD UITNODIGING

Recente pers en mail

BLIJF OP DE HOOGTE MET ONZE PERS EN MAIL!