Bestel eenvoudig
via internet uw voer
Voer bestellen
 
CCferM van Theeuwes, maïs van eigen bodem
Lever uw akkerbouwproducten (granen en mais) aan Theeuwes Mengvoeders
Theeuwes leverancier van mengvoeders van topkwaliteit. Een gezond familiebedrijf.
Heeft u een huisdier, breng dan eens een bezoek aan Theeuwes Dierenspeciaalzaak.
Het beste voer voor uw biggen, zeugen en vleesvarkens.
Gezond en smakelijk voer voor het beste rendement van uw rundvee.
Uitgebalanceerd voer voor opfokgeiten en melkgeiten.
Lange traditie in voer voor pluimvee met toepassing van CCferM.
 

Voer & Advies

PERSOONLIJK CONTACT ERG BELANGRIJK


Bij Theeuwes Mengvoeders in Ulicoten gaat men veel verder dan alleen maar het leveren van kwaliteitsvoer voor varkens, rundvee, geiten en pluimvee. Bij Theeuwes volgen ze alle nieuwe ontwikkelingen in de markt van grondstoffen en voeradditieven. Daarbij wordt deskundig bekeken welke zaken economisch bij kunnen dragen aan de resultaten van de vooruitstrevende ondernemers die met Theeuwes zaken doen. Ook nieuwe technologie op het gebied van voerfabricage worden ingepast in de volledig geautomatiseerde fabriek. 'De belangrijke zaken goed doen' is een veel gebruikte zinsnede bij Theeuwes. Dat geldt voor dierverzorgers op agrarische bedrijven, maar is zeker ook van toepassing op de bedrijfsvoering bij Theeuwes. Het juiste voer tijdig en netjes bezorgen bij de klanten is daar een voorbeeld van. Een uiterst strakke planning wordt gehanteerd door alle medewerkers waarbij de behoefte en noodzaak van elke klant voorop staat.

Bij Theeuwes hecht men echter ook enorm veel waarde aan het persoonlijk contact met de klant. Advisering op alle gebied, zoals management, voeding, klimaat, huisvesting en diergezondheid, begint in de stal. Bij Theeuwes is men gewend om vanuit de behoefte van het dier te handelen. De bevindingen vanuit de stallen worden vertaald in een praktisch advies. Het naar behoefte informeren van actuele marktontwikkelingen maakt ook deel uit van de advisering. De adviseurs van Theeuwes beantwoorden graag vragen en luisteren naar de wensen van de klanten. Ondernemers bedienen met datgene waar behoefte aan is, maakt dat de service van Theeuwes altijd optimaal is.